Kiek kainuoja politikai?

Atlyginimai

Tarybos nariams išmokami atlyginimai bei kompensacijos už praleistą darbo laiką. Praleistas darbo laikas skaičiuojamas tarybos, komitetų posėdžių metu. Taip pat yra tam tikras kiekis valandų, kurias tarybos narys deklaruoja, kaip kad darbą pavieniui ar bendravimą su rinkėjais. Čia yra pasitikėjimo klausimas: niekas atidžiai netikrina ir neprašo atsiskaityti kiek kur kada su kuo bendravai ar kiek laiko praleidai skaitydamas dokumentus. Maksimalus tokių valandų kiekis per mėnesį 60, o čia galite susipažinti su lankomumo ir valandų ataskaitomis už kiekvieną mėnesį.

Bendra suma per visą laikotarpį

Merai ir vicemerai

Tarybos nariai

Vidutinė suma per mėnesįKanceliarinės išlaidos

Visas kanceliarines išlaidas tarybos nariai turi pagrįsti. T.y. pateikti dokumentus, čekius ir sąskaitas apie patirtas išlaidas.

Apjungta lentelė

Sudėjus viską į vieną vietą - vidutinį mėnesinį išlaidų skaičių per mėnesį, gauname tokį vaizdą (sumuojami atlyginimai (ryškesne spalva) ir deklaruotos kanceliarinės išlaidos (šviesesne spalva)):

Reikia pastebėti, kad visai tai yra apie gana nedidelį procentą pinigų visame savivaldybės biudžete. Politikai šiuo metu kainuoja 0,15% visų metinių savivaldybės išlaidų (tarybos sekretoriatui numatyta asignavimų suma yra 731,1 tūkstantis eurų, o bendra savivaldybės asignavimų suma: 487601,9 tūkstančių eurų).

Infografikui naudojami atviri duomenys.