Kaip nuasmeninti duomenis?

Ne viskas, ką kaupia savivaldybė, ar kita institucija, gali būti viešinama savo pirminėje formoje.

Renkant tam tikrus duomenis, privalo būti nurodytas tų duomenų panaudojimo tikslas ir, dažniausiai, jis neapima jokio kito išskyrus tiesioginį panaudojimą, pvz. paslaugai suteikti, tapatybei patikrinti ir pan.

Jeigu tarp asmens duomenų rinkimo tikslų nėra įvardinta, kad duomenys bus viešinami atvirų duomenų, skaidrumo ar kitais tikslais, jie negali būti ir atskleisti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą.

Todėl reikia itin atidžiai patikrinti visų skelbiamų duomenų turinį.

Panagrinėkime pavyzdį. Štai tokią pirminę informaciją gauname iš gerai žinomos Vilniaus darželių sistemos:

Čia yra keli laukai su asmens duomenimis:

  • asmens kodas,
  • vardas,
  • pavardė,
  • gimimo data.

Asmens duomenų įstatymas mums nustato, kad negalima skelbti tokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima atpažinti asmenį. Taigi savaime suprantama atkrenta visi šie laukai, tačiau be dalies jų pati duomenų sąsaja netenka prasmės.

Darželius lankančių vaikų atviras sąrašas reikalingas tam, kad galėtume analizuoti ir priimti sprendimus apie darželių užimtumą. Taip pat prognozuoti, kiek vaikų iš darželių greitai išaugs į mokyklas. Žinoma, kaip ir visada su atvirais duomenimis, bala žino kaip iš tikro bus panaudoti atviri duomenys ir tai yra puiku.

Taigi grįžtant prie sąrašo, kyla mintis, kad galima būtų pateikti dar ir vaiko vardą. Idant suteikti galimybę sekti pvz. vaikų vardų Vilniaus mieste tendencijas. Bet čia vėl atsiremiame į įstatymą. Mat turime tokių vardų, kurie ko gero ne tik kad Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje unikalūs. Taigi, atskleidus daugelį vardų ir šalia pateikus jų seniūniją sudarome grėsmę pririšti konkrečią duomenų rinkinio eilutę prie asmens.

Tam tikra pilkoji zona yra su gimimo metais. Gimimo metai yra gimimo datos dalis, bet jeigu jų nepateiksime galime nepateikti duomenų apskritai. Be to, priešingai negu atskleidžiant vardą, nepavyko sugalvoti būdo, kaip pateikus gimimo metus kartu su visais kitais meta duomenimis, būtų atskleistas asmuo.

Kitas žingsnis šioje srityje bus sudėtingesnis. Artimiausiu metu bandysime paviešinti tai, ko miestiečiai prašė jau labai seniai. Tai stojimo į darželius eilė.