Pranešimas

2021-10-25 17:06

Dokumento numeris:A320-1394/21(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210802-01205 ir Daugiabučiai gyvenamieji namai. Paribio g. 12, Vilnius rekonstravimo projektu Nr. 2018-20, šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0031:174 ir šalia esančioje teritorijoje užstatymo ir darbų zonoje augančius 6 sidabrinius klevus 63, 36, 39, 47, 50, 50 cm skersmens, 4 paprastuosius klevus 44, 36, 48, 35 cm skersmens, 3 paprastuosius šermukšnius 17, 28, 24 cm skersmens, 8 mažalapes liepas 55, 58, 37, 34, 32, 33, 32, 72 cm skersmens, 1 paprastąjį uosį 41 cm skersmens.

Paribio g. 12,


Dokumentai: