Pranešimas

2021-10-25 11:26

Dokumento numeris:A320-1392/21(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210622-00992 ir Maisto prekių parduotuvės Barčių g. 1, Vilnius, statybos projektu Nr. 2019.AS 12 šalinti sklype kad. Nr. 0101/0159:628 užstatymo ir darbų zonoje augančius 5 paprastuosius klevus 23, 37, 26, 30, 35 cm skersmens, 10 mažalapių liepų 25, 32, 22, 28, 21, 35, 35, 33, 37, 30 cm skersmens, 1 raudonąjį ąžuolą 36 cm skersmens, 1 karpotąjį beržą 35 cm skersmens.

Barčių g.1 Salininkai, Vilnius.,


Dokumentai: