Pranešimas

2021-10-26 17:52

Dokumento numeris:A320-1400/21(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-200902-01053 ir Lietaus nuotekų tinklų ir automobilių stovėjimo aikštelės Justiniškių g. 14, Vilniuje statybos projektu Nr. 0125, šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0028:22 darbų zonoje augančius 4 paprastuosius klevus 48, 48, 48, 65 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą 51 cm skersmens.

Justiniškių g. 14,


Dokumentai: