Pranešimas

2021-10-27 12:12

Dokumento numeris:A320-1410/21(2.3.1.46-MTA)
Atlikti palei gatvę augančių liepų sanitarinį genėjimą, bei minimalų paformavimą.

Rinktinės g. 2A, 4, gatvės atkarpoje, priešais Sporto rūmus,


Dokumentai: