Pranešimas

2021-10-28 15:48

Dokumento numeris:A320-1413/21(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis Bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietų ties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0070:157) pietvakarine riba statybos projektu persodinti paprastąją pušį 16 cm skersmens ir paprastuosius uosius 18 ir 26 cm skersmens.

Eišiškių pl. 25,


Dokumentai: