Pranešimas

2021-10-29 12:20

Dokumento numeris:A320-1419/21(2.3.1.45-MTA)
Genėti, trumpinti šakas, palinkusias virš namo stogo, pušų 79, 31, 51 cm skersmens. Pastaba: darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai.

Šarmos g. 7,privačiame sklype


Dokumentai: