Pranešimas

2021-10-29 13:09

Dokumento numeris:A320-1430/21(2.3.1.46-MTA)
Šalinti apdžiūvusias egles augančias Gurių kapinėse, prie Jurgio Buinickio, Monikos Binickienės, bei Monikos Budreckienės kapavietės.

Gurių kapinių teritorijoje, šalia nurodytos kapavietės,


Dokumentai: