Pranešimas

2021-10-29 13:05

Dokumento numeris:A320-1427/21(2.3.1.46-MTA)
Sutvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas, pagal prie leidimo pridėtą sąrašą, viso 73 objektai.

Dešiniojo Neries kranto pusėje esančių seniūnijų gatvėse, pagal prie leidimo pridėtą sąrašą.,


Dokumentai: