Pranešimas

2021-10-29 13:13

Dokumento numeris:A320-1433/21(2.3.1.46-MTA)
Atlikti sanitarinį genėjimą, bei pagal poreikį (individualiai kiekvienam medžiui) neženklų lajos paformavimą liepoms 38, 32, 42, 35, 29, 24, 33, 31 cm skersmens; Genėti 55 cm skersmens pasvirusią liepą, pagenėti apatines šakas, bei atlikti redukcinį viršūnės genėjimą (dėl svorio mažinimo), genėti šalia augančia liepą, 31, 25, 40 cm skersmens, prašviesinant lają, intensyviau apgenint šakas nuo pasvirusios (stelbiamos) liepos pusės; Palei Kongresų rūmus augančioms liepoms 37, 32, 39, 32, 43 cm skersmens atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą.

Vilniaus g. 6, palei gatvę, ties Operos ir baleto teatro teritoriją, bei kitoje pusėje, palei Kongresų rūmus,


Dokumentai: