Pranešimas

2021-11-04 08:04

Dokumento numeris:A320-1443/21(2.3.1.20E-MTA)
Prie daugiabučio Šilo g, 34 priešingoje nei laiptinės pusėje pagenėti liepą nuo namo pusės, praretinti jos lają.

Šilo g.,34


Dokumentai: