Pranešimas

2021-11-12 09:15

Dokumento numeris:A320-1444/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210601-00870 ir Vienbutis gyvenamasis namas, Karaliaučiaus g. 72, Vilnius statybos projektu Nr. AD.143, šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:602 darbų zonoje augantį 1 karpotąjį beržą 30 cm skersmens.

Karaliaučiaus g. 72,


Dokumentai: