Pranešimas

2021-11-16 14:53

Dokumento numeris:A320-1464/21(2.3.1.46E-MTA)
Genėti šakas, palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, keliančias pavojų eismo saugumui, 35 vnt. beržų iki 38 cm skersmens.

visoje J. Kairiūkščio g.,


Dokumentai: