Pranešimas

2021-11-19 13:31

Dokumento numeris:A320-1471/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210728-01183 ir Daugiabučio gyvenamojo namo Baltupio g. 63, Vilniuje, statybos projektu Nr. UT-254-1/19 šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0017:101 užstatymo ir darbų zonoje augančias 15 paprastųjų pušų 34, 26, 22, 26, 26, 28, 38, 40, 32, 26, 26, 24, 22, 24, 32 cm skersmens, 5 mažalapes liepas 24, 34, 30, 28, 32 cm skersmens ir 1 paprastąjį klevą 40 cm skersmens.

Baltupio g. 63,


Dokumentai: