Pranešimas

2021-12-03 08:32

Dokumento numeris:A320-1497/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-211008-01527 ir Daugiabučio gyvenamojo namo Kernavės g. 14, Vilniuje, statybos projektu Nr. KERN-14-2021 šalinti žemės sklype kadastro Nr. 0101/0032:865, Kernavės g. 14 Vilniuje, statybos darbų zonoje auganti 1 paprastąjį klevą 21 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą 72 cm skersmens.

Vilnius, Kernavės g.14,


Dokumentai: