Pranešimas

2021-12-03 08:05

Dokumento numeris:A320-1496/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210723-01160 ir Daugiabutis gyvenamasis namas, Lietaus g. 12, Vilnius, statybos projektu Nr. PAR-16.06-TP-6 šalinti žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0068:1237, Lietaus g. 12, Vilniuje, statybos darbų zonoje augančias 12 paprastųjų pušų 23, 25, 27, 26, 23, 32, 22, 21, 22, 22, 25, 21 skersmens ir 1 karpotąjį beržą 26 cm skersmens.

Lietaus g. 12,


Dokumentai: