Pranešimas

2021-12-10 12:51

Dokumento numeris:A320-1503/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210428-00729 ir Daugiabučių gyvenamųjų namų Simono Grunau g. 111, Vilnius, statybos projektu Nr. 2020-VM-D177-TP, žemės sklype kadastro Nr. 0101/0167:3216, šalinti statybos darbų zonoje augančių 11 mažalapių liepų 35, 45, 21, 21, 57, 26, 30, 24, 21, 22, 28 cm skersmens.

Simono Grunau g. 111, Vilnius,


Dokumentai: