Pranešimas

2021-12-17 17:46

Dokumento numeris:A320-1510/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-211014-01554 ir Parduotuvės (7.3). Mozūriškių g. 31, Vilniaus m. statybos projektu Nr. PNM201812, persodinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:416, Mozūriškių g. 31, Vilnius, augančius 5 paprastuosius ąžuolus 22, 26, 21, 22, 24 cm skersmens ir 3 karpotuosius beržus 21, 21, 28 cm skersmens.

Mozūriškių g. 31,


Dokumentai: