Pranešimas

2021-12-17 17:54

Dokumento numeris:A320-1511/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-210517-00066 ir Garažo su gamybiniu pastatu ir administracinio su sandėlio pastatu Pakraščio g. 10, Vilniuje sujungimo, keičiant jų paskirtį į gyvenamąją rekonstravimo projektu Nr. 1811-16, žemės sklype kad. Nr. 0101/0059:187, Pakraščio g. 10 ir šalia esančioje teritorijoje šalinti statybos darbų zonoje augančius 4 karpotuosius beržus 39, 33, 30, 26 cm skersmens.

Pakraščio g. 10,


Dokumentai: