Pranešimas

2021-12-22 12:23

Dokumento numeris:A320-1512/21(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-210615-00087 ir Daugiabutis gyvenamasis namas, Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilnius, rekonstravimo projektu Nr. BAZ3B3C-TP, šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0057:15 statybos darbams trukdančią 1 paprastąją vinkšną 65 cm skersmens.

Bazilijonų g. 3 Vilnius,


Dokumentai: