Pranešimas

2022-01-05 16:32

Dokumento numeris:A320-2/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. NS/601/09-0523 ir Poilsio paskirties pastatas (8.13) Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3) Padekaniškių g. 8 Vilniuje statybos projektu Nr. 07-20, šalinti žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:1777, Padekaniškių g. 44, Vilniuje, statybos darbų zonoje augančius 10 karpotųjų beržų 40, 34, 34, 41, 33, 36, 32, 28, 28, 32 cm skersmens.

Padekaniškių g. 44, skl. kad. Nr. 0101/0167:1777,


Dokumentai: