Pranešimas

2022-02-01 17:17

Dokumento numeris:A320-12/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-211027-00149 ir Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Birutės g. 10, Vilniuje rekonstravimo projektu Nr. ADM 20/04, žemės sklype kadastro Nr. 0101/0053:64, šalinti statybos darbų zonoje augantį 1 paprastąjį ąžuolą (forma Fastigiata) 22 cm skersmens.

Birutės g. 10,


Dokumentai: