Pranešimas

2022-01-31 17:07

Dokumento numeris:A320-11/22(2.3.1.46-MTA)
2 mažalapėms liepoms 35, 47 cm skersmens redukuoti lają, 3 pensilvaniniams uosiams 48, 24, 21 cm skersmens redukuoti lają. Išvardintus darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai pagal teisės aktų reikalavimus.

Žemės sklype kadastro Nr. 0101/0040:253, Vašingtono a. 1,


Dokumentai: