Pranešimas

2022-01-11 14:12

Dokumento numeris:A320-6/22(2.3.1.46-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210623-00998 ir Hidrotechnikos statinių (vandenvietės ir vandenruošos statinių) Savanorių pr. 192, Vilniuje statybos, rekonstravimo projektu Nr. AT-20I-1632-TP, šalinti žemės sklype kad. Nr. 0101/0077:170, Savanorių pr. 192, Vilniuje, statybos darbų zonoje augančius 8 paprastuosius klevus 26, 27, 25, 23, 22, 30, 29, 31 cm skersmens ir 1 gluosnį 28 cm skersmens.

Savanorių pr. 192,


Dokumentai: