Pranešimas

2022-03-22 15:15

Dokumento numeris:A320-19/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-210315-00036 ir Piligrimų namų komplekso, Subačiaus g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projektu (unikalus vertybės kodas kultūros vertybių registre 761) Nr. 0395, žemės sklype Subačiaus g. 26, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0058:236, šalinti statybos darbų zonoje augančius 23 paprastuosius klevus 41, 22, 19, 27, 43, 30, 22, 44, 17, 24, 21, 26, 34, 23, 32, 35, 20, 29, 22, 26, 30, 30, 34 cm skersmens, 11 mažalapių liepų 37, 33, 36, 50, 32, 31, 36, 23, 29, 29, 35 cm skersmens, 1 baltąją eglę 20 cm skersmens ir 1 trapųjį gluosnį 125 cm skersmens.

Žemės sklype Subačiaus g. 26, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0058:236,


Dokumentai: