Pranešimas

2022-04-20 12:05

Dokumento numeris:A320-26/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti arti namo užaugusį beržą. Šaknų sistemą kenkia namo pamatams, o arti namo konstrukcijų išsidėsčiusi laja, gali kelti grėsmė kitoms namo konstrukcijoms.

Antano Mikėno g. 18, privačiame sklype, šalia gyvenamojo namo,


Dokumentai: