Pranešimas

2022-04-21 12:56

Dokumento numeris:A320-27/22(2.3.1.46-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220222-00210 ir Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilniuje, statybos projektu Nr. 313-081-TP, šalinti statybos darbams trukdančias 3 paprastąsias pušis 21, 24, 21 cm. skersmens. Persodinti 36 karpotuosius beržus 20, 22, 29, 25, 28, 28, 27, 24, 28, 25, 24, 30, 20, 29, 24, 29, 21, 28, 24, 28, 28, 25, 20, 21, 22, 20, 26, 21, 21, 20, 25, 25, 25, 28, 24, 24 cm skersmens, 3 paprastąsias pušis 27, 22, 22 cm skersmens, 5 gluosnius 28, 30, 24, 22, 21 cm skersmens, 1 paprastąją eglę 20 cm skersmens ir 3 mažalapes liepas 21, 20, 32 cm skersmens.

Dangeručio g. 1,


Dokumentai: