Pranešimas

2022-04-22 11:21

Dokumento numeris:A320-29/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti kapavietėje augančią, tvorelę ardančią eglę 38 cm skersmens.

Mažųjų Pupojų kapinėse, Stanislovo Dunovskio kapavietėje,


Dokumentai: