Pranešimas

2022-04-22 08:28

Dokumento numeris:A320-28/22(2.3.1.46-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220307-00296 ir Daugiabučių gyvenamųjų namų Mozūriškių g.182, Vilniuje, statybos projektu Nr. 2020/11/16, šalinti statybos darbams trukdantį 1 karpotąjį beržą 21 cm skersmens. Persodinti 3 karpotuosius beržus 23, 25, 20 cm skersmens.

Mozūriškių g. 182,


Dokumentai: