Pranešimas

2022-04-29 13:28

Dokumento numeris:A320-31/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-151209-01573 ir Mokslo paskirties pastato Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žaliųjų Ežerų g. 2, Vilniuje statybos projektu Nr. 14107, žemės sklype Žaliųjų Ežerų g. 2, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0005:187, šalinti statybos darbų zonoje au-gančius 56 paprastuosius klevus 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31, 33, 33, 39, 40, 50 cm skersmens, 10 kalninių guobų 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 20, 46 cm skersmens, 6 mažalapes liepas 12, 14, 14, 15, 16, 17 cm skersmens, 3 karpotuosius beržus 13, 18, 18 cm skersmens. Persodinti 14 paprastųjų klevų 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 17, 12, 12, 19, 13, 15, 13 cm skersmens, 13 paprastųjų ąžuolų 16, 13, 14, 13, 14, 14, 18, 17, 12, 15, 12, 12, 12 cm skersmens, 4 kalnines guobas 14, 14, 14, 13 cm skersmens.

Žemės sklype Žaliųjų Ežerų g. 2, kad. Nr. 0101/0005:187,


Dokumentai: