Pranešimas

2022-05-12 07:36

Dokumento numeris:A320-36/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti kapavietėje augančią, kapavietę ardančią, pušį 42 cm skersmens.

Baniškių kapinėse,G. ir S. Kizevič kapavietėje


Dokumentai: