Pranešimas

2022-05-12 10:17

Dokumento numeris:A320-37/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu LSNS-01-220217-00197 ir Prekybos paskirties pastato, Loretos Asanavičiūtės g. 1H, Vilniaus m. sav., statybos projektu Nr. 313-107-TP, šalinti statybos darbų zonoje augančius 3 karpotuosius beržus 48, 33, 42 cm skersmens ir 2 paprastąsias pušis 37, 25 cm skersmens.

Loretos Asanavičiūtės g. 1H, žemės skl. kad. Nr. 0101/0051:268,


Dokumentai: