Pranešimas

2022-06-02 11:02

Dokumento numeris:A320-42/22(2.3.1.45-MTA)
Sudervės kapinių 22 kvartale, 2 eilėje (palaidoti asmenys - Antanas ir Veronika Šeštokai) pjauti kapavietę ardantį beržą (55 cm skersmens).

Sudervės kapinėse,


Dokumentai: