Pranešimas

2022-06-06 08:10

Dokumento numeris:A320-43/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220504-00564 ir Jaunimo nakvynės namų, B. Karvelio g. 14, Vilniuje, statybos projektu Nr. 2021-01, šalinti statybos darbų zonoje augančius želdinius – 15 vnt. (Beržas karpotasis - 3 vnt. (41, 32, 23 cm skersmens), Pušis paprastoji - 2 vnt. (33, 42 cm skersmens), Klevas paprastasis - 2 vnt. (22, 25 cm skersmens), Gluosnis trapusis - 1 vnt. (23 cm skersmens), Liepa didžialapė – 7vnt. (22, 22, 22, 23, 28, 22, 22 cm skersmens)).

B. Karvelio g.,14


Dokumentai: