Pranešimas

2022-06-07 08:14

Dokumento numeris:A320-44/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LAP-01-220215-00007 ir Daugiabučio gyvenamojo namo Sėlių g. 15, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektu Nr. 2102-3, žemės sklype, kad. Nr. 0101/0031:397 šalinti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbams trukdantį 1 paprastąjį klevą 32 cm skersmens.

Sėlių g. 15, skl. kad. Nr. 0101/0031:397,


Dokumentai: