Pranešimas

2022-06-07 08:46

Dokumento numeris:A320-46/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160519-00431 ir Daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 126A, Vilniuje statybos projektu Nr. 14, 09-02-TP-AS, žemės sklype, kad. Nr. 0101/0022:277 šalinti statybos darbų zonoje augančius 3 paprastuosius klevus 22, 23, 27 cm skersmens.

Kalvarijų g. 126A, skl. kad. Nr. 0101/0022:277,


Dokumentai: