Pranešimas

2022-06-08 13:05

Dokumento numeris:A320-48/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210608-00915 ir Administracinės paskirties su specia liosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje, statybos projektu Nr. AT-19A-1498, šalinti statybos darbų zonoje augančius 8 karpotuosius beržus 13, 15, 16, 20, 12, 13, 13, 26 cm skersmens.

Sietyno g. 24, žemės sklype kad. Nr. 0101/0038:154,


Dokumentai: