Pranešimas

2022-06-08 18:30

Dokumento numeris:A320-50/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220503-00549 ir Vienbučio gyvenamojo namo Ernesto Galvanausko g. 6, Vilniuje statybos projektu Nr. S3-VČ-210708-TP, persodinti statybos darbų zonoje augančius želdinius – 2 vnt. (Beržas karpotasis - 2 vnt. (25, 29 cm skersmens)).

E. Galvanausko g. 6,


Dokumentai: