Pranešimas

2022-06-14 09:29

Dokumento numeris:A320-54/22(2.3.1.46E-MTA)
Šalinti 25 cm skersmens, ąžuolą ir greta augančią eglę stelbiančią, insoliacijai trukdančią eglę pažeistomis šaknimis.

Gerosios Vilties g. 26, Eglių g. pusėje,26


Dokumentai: