Pranešimas

2022-06-17 15:33

Dokumento numeris:A320-55/22(2.3.1.45-MTA)
Vilniaus m. sav., Smalinės k. (sklype – 0101/0167:2350) (adresas nesuteiktas), šalinti 8 vnt. saugotinų želdinių (6 vnt. pušų (20, 21, 22, 22, 23, 25 cm skersmens), 1 vnt. eglė (21 cm skersmens), 1 vnt. beržas (22 cm skersmens)).

,


Dokumentai: