Pranešimas

2022-06-17 15:36

Dokumento numeris:A320-56/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti servitutinio kelio zonoje esančius 3 vnt. želdinių (beržas 29 cm skersmens, beržas 31 cm skersmens, pušis 22 cm skersmens).

Tarandės g. 28B,


Dokumentai: