Pranešimas

2022-06-22 09:25

Dokumento numeris:A320-61/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSKR-01-210121-00004 ir Kultūros paskirties pastato (7.10), Skroblų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektu Nr. PRI-20.017, šalinti statybos darbų zonoje augantį 1 paprastąjį klevą 29 cm skersmens.

Žemės sklypas adresu Skroblų g. 10, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0052:15).,


Dokumentai: