Pranešimas

2022-07-22 13:50

Dokumento numeris:A320-73/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-211008-01522 ir Daugiabučių gyvenamųjų namų, Filaretų g. 25, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0042:204), statybos projektu, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius – 6 vnt. (3 vnt. – karpotasis beržas (46, 33, 39 cm skersmens), 1 vnt. – paprastasis skirpstas (28 cm skersmens), 2 vnt. – paprastasis klevas (21, 69 cm skersmens).

Filaretų g.,25


Dokumentai: