Pranešimas

2022-07-22 07:27

Dokumento numeris:A320-71/22(2.3.1.20E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220704-00774 ir Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, S. B. Jundzilo g. 16, Vilniaus m., statybos projektu Nr. IV.DA21-27-TP, šalinti statybos darbų zonoje augančius želdinius – 5 vnt. (Paprastoji pušis - 5 vnt. (21, 22, 24, 23, 25 cm skersmens)).

S. B. Jundzilo g.,16


Dokumentai: