Pranešimas

2022-07-22 14:03

Dokumento numeris:A320-75/22(2.3.1.45-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220621-00736 ir Daugiabučių gyvenamųjų pastatų (6.3) Šeimyniškių g. 33, Vilnius, statybos projektu Nr. A122, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius – 32 vnt. (Klevas paprastasis - 29 vnt. (58, 21, 24, 28, 30, 43, 34, 28, 28, 22, 31, 25, 23, 22, 24, 25, 25, 29, 20, 22, 29, 57, 31, 34, 22, 30, 27, 25, 34 cm skersmens), Kalninė guoba – 3 vnt. (21, 26, 60 cm skersmens)).

Šeimyniškių g. 33, Vilnius,


Dokumentai: