Pranešimas

2022-07-22 14:00

Dokumento numeris:A320-74/22(2.3.1.46E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-220207-00018 ir Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso Manufaktūrų g. 7, Vilniuje rekonstravimo projektu Nr. 1902, šalinti statybos darbų zonoje augančius želdinius – 5 vnt. (3 vnt. – mažalapė liepa (22, 29, 16 cm skersmens), 1 vnt. – paprastasis šermukšnis (20 cm skersmens), 1 vnt. – paprastasis kaštonas (26 cm skersmens)).

Manufaktūrų g. 7,


Dokumentai: