Pranešimas

2022-07-25 18:32

Dokumento numeris:A320-77/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti Rokantiškių kapinėse, kapavietėje (palaidotas asmuo - Marija Kondratienė, P.I Kondratas, Sektoriaus Nr. 45, Eilės Nr. 5, Kapavietės Nr. 7, koordinatės - 6064004, 587727), kapavietės konstrukciją ardančią 46 cm skersmens pušį.

Rokantiškių kapinės,


Dokumentai: