Pranešimas

2022-07-27 13:49

Dokumento numeris:A320-79/22(2.3.1.46E-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220513-00587 ir Daugiabučio gyvenamojo namo Visorių g. 27, Vilniuje, statybos projektu Nr. V27-2021-04/1, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius - 4 vnt. – karpotasis beržas (23, 23, 21, 27 cm skersmens).

Visorių g. 27,


Dokumentai: