Pranešimas

2022-09-20 14:03

Dokumento numeris:A320-102/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-151223-01642 ir Daugiabučių gyvenamųjų namų, M. K. Paco g. 3, Vilniuje, statybos projektu, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius – 3 vnt. (3 vnt. – paprastasis klevas (84, 44, 32 cm skersmens)).

M. K. Paco g. 3,


Dokumentai: